Frumkvæði Samfylkingarinnar

Ingibjörg Sólrún ætlar Samfylkingunni frumkvæði í stjórnmálum

til þess þarf að vinna úr þeim plöggum sem fyrir liggja og enn reynast nothæf frá "framtíðarhópunum"

Það er samt þannig að einhvers konar "stefnuþing" - í málaflokkum þarf að koma til svo mögulegt sé að koma málum á dagskrá.

Þar er mikilvægt að kalla til fagfólk og öfluga einstaklinga sem eru að vinna á vettvangi og hafa  sérþekkingu og áhuga á viðfangsefnum.   Alþingismennirnir þurfa líka að taka þátt - en virðast ekki hafa verið færir um að eiga jákvætt frumkvæði að útfærslum.  Það er ma. það sem ISG er að gagnrýna í fari þingflokksins.

Ingibjörg vill kalla aðila til samstarfs og samráðs - til að skipuleggja JAFNVÆGI í þjóðarbúskap og þjóðlífi

Til þess þarf víðtæka þátttöku aðila - og væri áhugaverð nálgun og brotthvarf frá VALDBEITINGU fyrri stjórnvalda.

Þjóðarsáttin frá 1990 - týndist eftir að Davíð og Halldór tóku sviðið.  Nú er lag

að fyrirmynd eins og frá Írlandi og Finnlandi;

þessi lönd hafa nýtt sér skipulagða fjárfestingu í menntun og nýsköpun og með því fjölgað störfum fyrir sérhæfða.   Innflutningur til Írlands á vinnuafli er þá einkum sérhæft fólk í hálaunastörfin.   Fjármálaþjónustan er stærsta vaxtargrein Írlands

Við getum sótt fyrirmyndir varðandi atvinnustefnuna í heild til þessarra landa.

Sjálfbær vöxtur - er kjörorð

bæði á landsvísu og í staðbundnum efnum.

Írland er eitt af fáum löndum þar sem betur launuðum störfum fjölgar utan stórborganna - með aukinni menntun og atvunnustefnu sem fjárfestir í þekkingu og hátækni

Sannarlega til fyrirmyndar.

 Þarna eru háskólar alls staðar þungamiðjan í vaxtarsvæðum.  Vísindagarðar og þekkingarþorp - ásamt kerfisbundinni þátttöku stjórnvalda í að örva nýsköpunina og styrkja fjárfestingarumhverfi. 

Allt þekktar aðferðir; t.d. með því að fresta VSK greiðslum sprotafyrirtækja og endurgreiða nýjum fyrirtækjum þróunar- og rannsóknakostnað.  Þess vegna fara okkar vaxtarfyrirtæki úr landi og sækja í þetta umhverfi