9. Löggæsla - ekki leyniþjónusta

Lögggæsla – leyniþjónusta – dómsvaldið:

Frammistaða Sjálfstæðisflokksins í dómsmálaráðuneytinu og fráleitir tilburðir Björns Bjarnasonar til pólitískrar íhlutunar – í lögreglumál og dómstólamál kalla á að þörf er aðgerða.   Nýjar upplýsingar um langstæðar njósnir sem startað var aftur og aftur af Bjarna Benediktsyni fyrrverandi ráðherra og formanni Sjálfstæðisflokksins  - og tengdar leyndarumsvifum Bandaríska hersins og  líklega CIA á -Íslandi vekja óhug og staðfesta illan grun margra vinstri manna.  Í ljósi reynslunnar er þörf margvíslegra aðgerða - til að skerpa á aðskilnaði stjórnvalda - og einnig til að stemma stigu við ólögmætu leynibrölti í þágu flokks- og fjölskylduhagsmuna.

  •  Ráðning dómara tekin af pólitíska valdinu (frá dómsmálaráðherra) og færð í hlutlægara og óháð form (sbr. Noregur-Kanada-USA).  ’utfært verði samþykktarferli hjá Alþingi með auknum meirihluta (2/3 Alþingismanna) – kann að koma til álita gagnvart ráðningum sýslumanna og lögreglustjóra einnig.

  •   Rannsóknarheimildir lögreglu skýrðar og aftengdar pólitíska valdinu – og settur rammi utan um hleranir og starfsemi ”leyniþjónustu – innan lögreglunnar.”  

  •  Gömul og óhrein hlerunarmál  tekin til opinnar skoðunar  - með óháðum aðilum og erlendum sérfræðingum. – (Björn Bjarnason fjarlægður frá aðkomu að þeim málum öllum – sem snerta embættisfærslu fv. Dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins. – Bjarni Benediktsson einnig fjarlægður frá umfjöllun Alþingis um gömlu málin vegna fjölskyldutengsla og spurning með forræði Sjálfstæðisflokksins á skoðun málsins)

  • Lögregla og saksóknari fái fjármögnun á umbeðnum starfsheimildum til að ráða við að hraða rannsókn á Olíusamráði – Baugsmáli – og geti jafnframt tekist á við ný mál þegar þau koma upp.  Hættu á pólitískum afskiptum slíkra  mála verði þegar í stað mætt með skýrari aðskilnaði milli pólitíska valdsins og rannsókna- og dómsvaldsins.

  • Forvarnarhlutverk lögreglu eflt  - umferðareftirlit og slysavarnir fái þar sérstakan forgang.

  •  Njósnamálin sem Sjálfstæðisflokkurinn ber ábyrgð á sett í sérstakan rannsóknarfarveg með aðstoð erlendra sérfræðinga.  Slík rannsókn þarf að vinnast  með það að markmiði að eyða öllum vafa um hverjir stóðu fyrir og hvernig var staðið að njósnum og skráningu persónuupplýsinga – og ekki síður að upplýsa hvernig ríkisvaldið fjármagnaði með ólöglegum hætti starfsemi sem virtist vera í höndum eins stjórnmálaflokks.   Mikilvægt er að aftengja þá einstaklinga sem beinna og óbeinna hagsmuna hafa að gæta – og líklegir eru til að hindra eða skaða rannsókn og upplýsingarferli af þessum toga.  

  • Hér þarf að komast á sátt – í stað tortryggni og ólöglegrar starfsemi sem ógnað getur lýðræðislegum réttindum borgaranna.