3. Samgöngur

Samgöngur eru einn af grundvallarþáttum atvinnulífs og mannlífs á landbyggðinni.  Því betur hafa viðhorf til vetrarsamgangna gerbreyst á skömmum tíma, - vegir hafa byggst upp með bundnu slitlagi – en eru undir allt of miklu álagi af umferðarþunga.  Flutningabílar af yfirþyngd aka um vegina – og reglur Evrópusambandsins hafa verið teygðar til hins ítrasta.Möguleikar atvinnulífs og viðskipta til þróunar byggjast meira en áður á samgöngum og þar eru flugsamgöngur afar mikilvægar.     Sjálfstæð þróun viðskiptalífs á landsbyggðinni  veltur til skemmri tíma á því hvort og þá hversu hratt okkur tekst að byggja upp fastar samgöngur við Bretland og meginland Evrópu (les Kaupmannahöfn) – á heilsársgrunni – bæði í farþegaflutningum og í vöruflutningum.

Samgöngur á sjó eru að komast í nýtt ljós – með bráðnum ísþekju heimskautsins.  NA-leiðin norðan Síberíu kann senn að opnast og sama er að segja um NV-leiðina norðan Kanada.     Við þessu öllu er þörf að bregðast með markvissum aðgerðum: 

Vegaframkvæmdir;

 •  Vaðlaheiðargöng – fái tafarlausan forgang á Vegaáætlun og jarðgangaáætlun – og þannig að tryggt verði að framkvæmdina megi vinna sem einkaframkvæmd á sambærilegum forsendum og Hvalfjarðargöngin 
 •  Leiðin Akureyri - Mývatn-Egilsstaðir – verði þjónustuð sérstaklega 
 •  Einbreiðar brýr - endurnýjaðar án tafa
 • Stytting leiða;  Svínvetningabraut, Norðurvegur – um Kjöl, Sprengisandsvegur – sett á framkvæmdaplan
 • (Akureyri –) Húsavík - Ásbyrgi, Þórshöfn – Vopnafjörður – Hérað – útfært í tímasettri áætlun
 •  Göng milli byggðarlaga á Austurlandi – sett á framkvæmdadagskrá og tímasett. Austurkrossinn sem tengir Neskaupstað/Eskifjörð við Hérað - og tengir Seyðisfjörð getur búið til mikilvægan öxul samskipta og opinberrar þjónustu
 • Grímseyjarferjan – Hríseyjarferjan - eru greinilega í uppnámi og þarf að tryggja til framtíðar og takast á við sem innanbæjarsamgöngur á Akureyri að hluta til
 • Öxnadalsheiðin/Bakkaselsbrekkan – mögulega leyst með vegskála eða stuttum göngum  - amk. meðan önnur varanlegri lausn er ekki sett í framkvæmd.
 • Þjóðgarðshringur kláraður sem hluti af skipulagsvinnu ferðaþjónustunnar og Vatnajökulsþjóðgarðs - framkvæmdir settar í gang.

§         Flugvellir

 • Greining á möguleikum og þörfum – til að festa í sessi heilsársflugsamgöngur frá NA-landi til Evrópu (meginlandsins) og Bretlands.  Fylgt eftir með aðgerðum – í formi fjárfestinga og markaðsstuðnings hins opinbera.
 •  Ný flugleiðsögutæki – og lenging og styrking flugbrauta tryggi nýtingu Akureyrarflugvallar
 • Viðurkenning á Akureyrarvelli sem tollkláru svæði
 • Akureyrarflugvöllur – fast útflutnings-flug frá NA-landi
 • Þyrlan á Akureyrarflugvelli  – flug-/þyrlubjörgunarmiðstöð á Akureyri fyrir Norðurhöf í samstarfi við sjóbjörgun og eftirlitssveit á NA-landi

§         Hafnir;

 • Stórskipahöfn – með umskipun fyrir NA-leiðina og NV-leiðina sett á dagskrá af fullu afli.
 • Þungaflutninga á sjó að nýju – með útboðsstuðningi ríkisvaldsins
 • Sjóbjörgunarmiðstöð á NA-landi í samstarfi við – þyrluflugsveit á Akureyrarflugvelli – staðsett á Siglufirði eða á Dalvík